Enllaços

Sobre el budisme de Shambhala

Pàgina de Shambhala Europa (en anglès).

Shambhala Espanya

El Sákyong, Jamgön Mipham Rimpoché (en anglès).

Pàgina de Shambhala International (en anglès).

Lista d’enllaços anglòfons per altres projectes i informacions.

Textos i ensenyances

Traduccions Nalanda: grup de traducció Shambhala en llengua castellana.

Mitjans i blogs

Shambhala Times:  la revista web de la comunitat internacional (en anglès).

Shambhala Network:  el forum de la comunitat Shambhala internacional on hi ha grups en vàries llegües. Castellanoparlant: Forum Shambhala en castellà.

Centre de retir i ensenyances

Dechen Chöling: centre de retir de Shambhala a Europa.

Pràctiques i arts contemplatives

Kado, la via de les flors (en anglès).

Formació Karuna: psicologia contemplativa (en castellà)

Altres

European Buddhist Union LOGO
Unió budista europea