Nyinthun

Penedes/florgroga.JPG
Centre: Penedès
Data: dissabte 26 agost 2017 09:00 14:00

Matí intensiu de meditació.

 

Nivell II de l'Aprenentatge Shambhala: El naixement del guerrer

Barcelona/Butterfly_emerging.JPG
Centre: Barcelona
Data: divendres 6 octubre 2017 19:30 - 8 octubre 15:00
Professor: Rafael Aranguren

En el Nivell II comencem a constatar que no hi ha cap obstacle fonamental que ens privi d'experimentar la bondat fonamental.